# Enllumenant el buit > [!noteinfo] > [[../../About/Marco Noris|Marco Noris]] — 2023 — Projecte en fase de investigació des-de el [refugi Casa Bigodé](http://refugi.envallcooperativa.cat/ca/) ([[03. Envall|Envall]], [[08. Vall Fosca|Vall Fosca]]) — [[09. Bibliografia Vall Fosca|Bibliografia]] — [[12. Info|Info i crèdits]] — Ùltima actualizació: 14.02.2024 **CA |** Un projecte d'investigació sobre la història del poble d'[[03. Envall|Envall]] a la [[08. Vall Fosca|Vall Fosca]], deshabitat als anys 60 del segle passat i actualment en procés de repoblació. La investigació culminarà en una instal·lació a l'antiga església romànica del poble, reconvertida en equipament públic. **ES |** "Alumbrando el vacío", una investigación sobre la historia del pueblo de [[03. Envall|Envall]] en la [[08. Vall Fosca|Vall Fosca]], deshabitado en los años '60 y actualmente en proceso de repoblación. La investigación culminará en una instalación en la antigua iglesia románica del pueblo, reconvertida en equipamiento público. > [!caution] Tots els textos, sobretot les transcripcions d'àudio, encara estan en fase d'edició > [!info]- ENG / ITA > **EN:** "Illuminating the Void," an investigation into the history of the village of [[03. Envall|Envall]] in [[08. Vall Fosca|Vall Fosca]] (Pyrenees, Spain), uninhabited in the '60s and currently undergoing repopulation. The research will culminate in an installation in the old Romanesque church of the village, repurposed as a public facility. > > Memory is identity. The significance of the 'small' lies in its ability to tell us about the 'large' and, by proposing another way of being in the world, provides us with a key to understanding the present and envisioning an alternative future to neoliberal destruction. Who are we? What do we want to remember? What do we want to convey? How do we organize ourselves in the face of fragile digital memory and the specter of possible *global amnesia*? What will be the role of the countryside in the coming decades? What do we want to pass on to the next generations? > > --- > > **IT:** "Illuminando il vuoto", una ricerca sulla storia del villaggio di [[03. Envall|Envall]] nella [[08. Vall Fosca|Vall Fosca]], disabitato negli anni '60 e attualmente in corso di ripopolamento. La ricerca si concluderà con un'installazione nella vecchia chiesa romanica del villaggio, convertita in struttura pubblica. > > La memoria è identità. L'importanza del "piccolo" risiede nella sua capacità di parlare del "grande" e, proponendoci un modo diverso di stare al mondo, ci offre una chiave di lettura per comprendere il presente e intravedere un futuro alternativo alla distruzione neoliberale. Chi siamo? Cosa vogliamo ricordare? Cosa vogliamo trasmettere? Come organizzarci di fronte alla fragile memoria digitale e allo spettro di una possibile amnesia globale? Quale sarà il ruolo della campagna nei prossimi decenni? Cosa vogliamo consegnare alle prossime generazioni? > [!Hipertext] Index > > - [[01. El cos del buit]] > - [[02. Llums a la foscor]] > - [[03. Envall]] > - [[04. Historia d'Envall]] > - [[05. Envall, mirall]] > - [[06. Proposta per a Envall]] > - [[07. Quaderns d'Envall]] > - [[08. Vall Fosca|08. Vall Fosca (índex)]] > - [[09. Bibliografia Vall Fosca]] > - [[10. Documentació fotogràfica]] > - [[11. Recursos complementaris]] > - [[12. Info|11. Info i crèdits]] ![[files/nit-loida01.jpg]] <span class="caption">Aquesta imatge es part del diari fotogràfic de la [[../About/Loida Camats Quer|Loida Camats Quer]] al voltant de l'investigació del projecte "Enllumenant el buit" de [[../About/Marco Noris|Marco Noris]].</span> > «Què amaguen els pocs fragments de paret de pedra que queden dempeus al poble? Des de fora, de vegades tot sembla més fàcil. I pocs es pregunten si el pes que ha deixat caure les cases és el pes de passar gana i misèria, el pes de sostenir el nom de tota una família i un llegat, el pes de treballar la terra ininterrompudament, el pes de la fosca que pressiona el pit i que obre espai a massa fantasmes, el pes del sobreesforç constant per mantenir-se de peu i tot així no aconseguir-ho. I potser si escoltem les poques veus sobrevivents que queden d’aquestes parets, trobem una manera de mantenir dempeus aquesta història, d’entendre per què cada persona tria els camins que agafa, de tenir en compte les circumstàncies que ens toca viure, de valorar tot allò que s’ha intentat però que necessita un canvi, d’obrir els braços sempre que es pugui a aquella que tria ser d’un altre puesto i marxa, i a aquell que tria sentir-se d’un altre de nou i arriba. I pot arribar el moment de créixer més que mai si reconstruïm les cases amb el cor de la pedra antiga i la mirada de la fusta nova.» (Text de [[../About/Loida Camats Quer|Loida Camats Quer]]) <div style="text-align:center; font-size:14px;margin-top:70px;">Amb el suport de / With the support of</div> <span class="caption">![[files/gene.jpg|200]]</span>