# Loida Camats Quer ### Diari al voltant de l'investigació del projecte "Enllumenant el buit" de Marco Noris >«Què amaguen els pocs fragments de paret de pedra que queden dempeus al poble? Des de fora, de vegades tot sembla més fàcil. I pocs es pregunten si el pes que ha deixat caure les cases és el pes de passar gana i misèria, el pes de sostenir el nom de tota una família i un llegat, el pes de treballar la terra ininterrompudament, el pes de la fosca que pressiona el pit i que obre espai a massa fantasmes, el pes del sobreesforç constant per mantenir-se de peu i tot així no aconseguir-ho. I potser si escoltem les poques veus sobrevivents que queden d’aquestes parets, trobem una manera de mantenir dempeus aquesta història, d’entendre per què cada persona tria els camins que agafa, de tenir en compte les circumstàncies que ens toca viure, de valorar tot allò que s’ha intentat però que necessita un canvi, d’obrir els braços sempre que es pugui a aquella que tria ser d’un altre lloc i marxa, i a aquell que tria sentir-se d’un altre de nou i arriba. I pot arribar el moment de créixer més que mai si reconstruïm les cases amb el cor de la pedra antiga i la mirada de la fusta nova.» > >*Loida Camats Quer* ^c698e7 <iframe id='iframe' width="100%" height="450px" src='https://lightroom.adobe.com/embed/shares/099a17a4190644f39582d4f209d7e0a8/slideshow?background_color=%23FFFFFF&color=%23707070' frameborder='0'></iframe></div> → [Loida Camats Quer: diari fotogràfic al voltant del projecte "Enllumenant el buit" de Marco Noris](https://adobe.ly/46hr8AM) > [!Links] > - [Loida Camats Quer](https://www.instagram.com/loida.camats) > - [[../Enllumenant el buit/00. Enllumenant el buit|Enllumenant el buit]]