# Recorregut perceptiu pel riu Segre a Lleida > [!noteinfo] 14.03.2024 — Darrera actualització: 24.03.2024 · #sequere #expo #news #the__river #ChristianAlonso #CelesteReyna ![[files/segre-lleida.jpeg]] <span class="caption">Fotografia: Hermína Sirvent. Museu de l’Aigua</span> En el marc de l'exposició [[2024-02-10 Cossos d'aigua - La Panera|«Cossos d’aigua. Encarnacions aquoses de matèries i signes»]] a La Panera de [[../../Sequere/Hipertext/Lleida|Lleida]] i en ocasió de Dia Mundial de l'Aigua, el proper dissabte es farà un recorregut perceptiu pel [[../../Sequere/Materiales/Riu Segre|riu Segre]] a [[../../Sequere/Hipertext/Lleida|Lleida]] a càrrec del Grup d’Estudis Horta-Riu de l’Ateneu Popular de Ponent, [[../../About/Marco Noris|Marco Noris]] i [[../../About/Celeste Reyna|Celeste Reyna]]. > [!infobox] > RECORREGUT PERCEPTIU PEL RIU SEGRE A LLEIDA > A CÀRREC DEL GRUP D’ESTUDIS HORTA-RIU DE L’ATENEU POPULAR DE PONENT, MARCO NORIS I CELESTE REYNA. > >23.03.2024 - 11.45h > >PUNT DE TROBADA: AV. DE MADRID, 34, 25002 LLEIDA > > Més info: [Recorregut perceptiu pel Riu Segre. - La Panera](https://www.lapanera.cat/ca/programacio/activitats/recorregut-perceptiu-pel-riu-segre) > > <button class="center">[INSCRIPCIÓ](https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=L-HSsRBBfUC05zDjns8wPkeZIKBkeHRMmL6N8aMu2DtUOUwzOUwxSkdJU1RBU0NVSDhERzk0MVlYSy4u)</button> El Grup d’Estudis Horta-Riu de l’Ateneu Popular de Ponent és un equip de recerca que promou el coneixement del patrimoni hídric de la ciutat de [[../../Sequere/Hipertext/Lleida|Lleida]] i del seu territori amb una visió pluridisciplinària.  Els objectius del Grup eren conèixer i donar a conèixer la història i el valor de l’horta de Lleida i el riu Segre per reivindicar la seva importància, fomentar la protecció del patrimoni cultural i natural divulgant-ne el coneixement per garantir-ne la conservació o restauració, generar publicacions i continguts de qualitat i impulsar iniciatives culturals diverses per sensibilitzar la població. Els membres del Grup són: Quim Abadia, Antoni Benavente, Jordi Bolòs, Marc Coca, Xavier Eritja, Xavier Esterri, Esther Fanlo, Josep Forns, Josep Ramon Gallart, Carmina Pardo, Marc Sans, Eduard Trepat i Enric Vicedo.  ![[../../Del caminar y del territorio/Territorio/Assut de la Mitjana i el canal de Seròs#^fca34c]] [[../../About/Marco Noris|Marco Noris]] és autor de «[[../../Sequere/Sequere|Sequere]]», un projecte artístic sobre el temps i la memòria, que comença amb un acte simbòlic: recollir [[../../De la ley natural/Agua|aigua]] a la desembocadura de l’[[../../Del caminar y del territorio/El Ebro/Ebro|Ebre]] i [[../../Del caminar y del territorio/Caminar/Caminar|caminar]] riu amunt per tornar-la a la [[../../Sequere/Hipertext/18. La font de Segre|font del Segre]], principal afluent de l’Ebre. El recorregut va durar quaranta-quatre dies, durant els quals l’artista va [[../../Del caminar y del territorio/Caminar/Caminar|caminar]] set-cens cinquanta quilòmetres i va creuar cinc províncies i nou comarques diferents, vuit d’elles catalanes. La mirada dels caminants i dels seus cossos travessant l’espai i el temps ha estat l’instrument per activar una lectura poètica del territori. Les vivències al llarg del recorregut i de l’espai travessat, amb la seva geografia, els seus topònims, les seves ciutats i les seves muntanyes, constitueixen el disparador d’una investigació sobre la memòria històrica, les relacions humanes i el territori.  «[[../../Sequere/Sequere|Sequere]]» és un projecte de Marco Noris en col·laboració amb [[../../About/Celeste Reyna|Celeste Reyna]].