# Marco Noris amb el Museu de Camins en el llibre "La fórmula Mutare: Com la cultura transforma" de la Fundació Carulla > [!noteinfo] 02.07.2024 ![[../../Docs/Icons/lucide-languages.svg#icon]] [[#CAT]] · [[#ES]] · #news #books #cartography #cat-lang #es-lang ![[files/mutare.jpg]] ![[files/mutare01.jpg]] ![[files/mutare03.jpeg]] ![[files/mutare04.jpeg]] ###### CAT Ahir es va presentar el llibre "La fórmula Mutare" de la Fundació Carulla, en el qual he tingut el plaer de contribuir amb una obra inèdita sobre el Museu de Camins de la Vall de Siarb (Pallars Sobirà). El Museu de Camins és una xarxa de camins antics del Pirineu mantinguts i recuperats, un projecte que cerca connectar, articular i divulgar l'arribat històric, natural i cultural de la Vall de Siarb. El Museu és un projecte potent en un lloc molt bonic que mereix ser viscut i caminat. [[../../Proyectos/Archivio progetti/Museu de Camins/Vall de Siarb, Museu de Camins|L'obra]], inèdita i realitzada expressament per al llibre, és una cartografia de la vall de Siarb en la qual han confluït la història dels padrins, els topònims geogràfics i humans de la vall i les principals connexions entre pobles, visualitzant la xarxa del museu com una constel·lació viva. La constel·lació és una imatge que m'agrada molt per representar les relacions humanes i geogràfiques entre els antics pobles pirinencs. Una de les protagonistes de l'obra per a "Mutare" és la Lluïsa, que es va casar amb el Pau de casa Joanxic i va sortir de [[../../Proyectos/Archivio progetti/Museu de Camins/Vilamur|Vilamur]] per viure a Envall, on ara estic en procés de construcció d'una nova constel·lació. "La fórmula Mutare: Com la cultura transforma" és un recull de propostes culturals d'arreu del món on es descobreixen metodologies, tendències, accions i recursos per aplicar a qualsevol projecte cultural que vulgui ser motor de canvi social. El llibre és un producte impecable, ric en continguts i fet amb molt d'afecte. Felicitats a la fundació, al Museu de Camins, a Aura i a l'equip de dissenyadors de Mucho, a Mario Hinojos i a l'equip de Transit i sobretot gràcies a Tomás Guido per la coordinació i la cura al llarg de tot el procés. > [!Links] > - ![[../../Docs/Icons/lucide-image.svg#icon]] [Marco Noris, visual artist - Vall de Siarb, Museu de Camins](https://marconoris.com/vall-de-siarb) > - [Mutare - Fundació Carulla](https://fundaciocarulla.cat/mutare/) > - [Museu de Camins – Una xarxa íntegra de camins del Pirineu](https://www.museudecamins.com/) > [!Docs] > - ![[../../Docs/Icons/lucide-image.svg#icon]] [[../../Proyectos/Archivio progetti/Museu de Camins/Vall de Siarb, Museu de Camins|Vall de Siarb, Museu de Camins]] > - [[../../Proyectos/Archivio progetti/Museu de Camins/Topònims Museu de Camins|Topònims Museu de Camins]] · #topònims ###### ES Ayer se presentó el libro "La fórmula Mutare" de la Fundació Carulla, en el cual he tenido el placer de contribuir con una obra inédita sobre el Museu de Camins del Valle de Siarb (Pallars Sobirà). El Museu de Camins es una red de caminos antiguos del Pirineo mantenidos y recuperados, un proyecto que busca conectar, articular y divulgar el legado histórico, natural y cultural del Valle de Siarb. El museo es un proyecto potente en un lugar hermoso, que merece ser vivido y caminado. [[../../Proyectos/Archivio progetti/Museu de Camins/Vall de Siarb, Museu de Camins|La obra]], inédita y realizada expresamente para el libro, es una cartografía del valle de Siarb en la cual han confluido la historia de los padrinos, los topónimos geográficos y humanos del valle y las principales conexiones entre pueblos, visualizando la red del museo como una constelación viva. La constelación es una imagen que me gusta mucho para representar las relaciones humanas y geográficas entre los antiguos pueblos pirenaicos. Una de las protagonistas de la obra para "Mutare" es la Lluïsa, que se casó con Pau de casa Joanxic y salió de [[../../Proyectos/Archivio progetti/Museu de Camins/Vilamur|Vilamur]] para vivir en Envall, donde ahora estoy en proceso de construcción de una nueva constelación. "La fórmula Mutare: Cómo la cultura transforma" es una recopilación de propuestas culturales de todo el mundo donde se descubren metodologías, tendencias, acciones y recursos para aplicar a cualquier proyecto cultural que quiera ser motor de cambio social. El libro es un producto impecable, rico en contenidos y hecho con mucho cariño. Felicidades a la fundación, al Museo de Caminos, a Aura i al equipo de diseñadores de Mucho, a Mario Hinojos i al equipo de Transit y sobre todo gracias a Tomás Guido por la coordinación y el cuidado a lo largo de todo el proceso. > [!Links] > - ![[../../Docs/Icons/lucide-image.svg#icon]] [Marco Noris, visual artist - Vall de Siarb, Museu de Camins](https://marconoris.com/vall-de-siarb) > - [Mutare - Fundació Carulla](https://fundaciocarulla.cat/mutare/) > - [Museu de Camins – Una xarxa íntegra de camins del Pirineu](https://www.museudecamins.com/) > [!Docs] > - ![[../../Docs/Icons/lucide-image.svg#icon]] [[../../Proyectos/Archivio progetti/Museu de Camins/Vall de Siarb, Museu de Camins|Vall de Siarb, Museu de Camins]] > - [[../../Proyectos/Archivio progetti/Museu de Camins/Topònims Museu de Camins|Topònims Museu de Camins]] · #topònims