> [!languages] [[#Cast|ES]] - [[#«COSSOS D’AIGUA. ENCARNACIONS AQUOSES DE MATÈRIES I SIGNES»|CAT]] # «Cossos d’aigua. Encarnacions aquoses de matèries i signes» > [!noteinfo] 10.02.2024 · #news #sequere #expo #water #ChristianAlonso [[../../Sequere/Sequere|Sequere]] serà present a l'exposició col·lectiva «Cossos d’aigua. Encarnacions aquoses de matèries i signes» a [La Panera](https://www.lapanera.cat/ca/programacio/exposicions/cossos-d2019aigua-encarnacions-aquoses-de-materies-i-signes) de Lleida. Exposició comissariada per [[../../About/Christian Alonso|Christian Alonso]]. > [!infobox] > **«Cossos d’aigua. Encarnacions aquoses de matèries i signes»** > EXPOSICIÓ COL·LECTIVA A CURA DE [[../../About/Christian Alonso|CHRISTIAN ALONSO]] 24.02.2024 — 26.05.2024 > [LA PANERA](https://www.lapanera.cat/ca/programacio/exposicions/cossos-d2019aigua-encarnacions-aquoses-de-materies-i-signes), Lleida. [Planifica la teva visita](https://www.lapanera.cat/ca/visita) > > Activitat relacionada: [[2024-03-14 Recorregut pel riu Segre a Lleida|23.03.2024, Recorregut percepctiu pe riu Segre]] ![[files/parcerisa.jpeg]] Hi participen: [[../../Arte/Artistas/Francesc Torres|Francesc Torres]], Grup d’Estudis Horta-Riu de l’Ateneu Popular de Ponent, Àlvar Calvet, Vespe, Carlos Monleón, [[../../Arte/Artistas/Sitesize|Sitesize]] (Elvira Pujol i Joan Vila Puig), Fito Conesa, Anna Dot, [[../../About/Marco Noris|Marco Noris]], Antonieta Aguiló Pascual, Ramon Casanova, Joaquín Ureña, Taller de Cappont, Francesc Xavier Parcerisa, Ramon Mestre Vidal, Marià Gomà Pujadas, Enric Garsaball, Josep Antoni Ferrer i Bordonaba. <button class="center">[Més info](https://www.lapanera.cat/ca/programacio/exposicions/cossos-d2019aigua-encarnacions-aquoses-de-materies-i-signes)</button> [[../../Sequere/Hipertext/Lleida|Lleida]] és un territori fortament marcat per l’[[../../De la ley natural/Agua|aigua]]. Els seus ecosistemes, els seus paisatges i els seus habitants són constantment configurats i reconfigurats per la força dels rius, dels aqüífers, dels aiguamolls, de la neu i de la boira. Sobre la seva província es despleguen diverses conques hidrogràfiques: la del [[../../Sequere/Materiales/Riu Segre|riu Segre]], amb els seus afluents, la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana, i la del Garona. Les aigües d’aquests rius són emmagatzemades en pantans, processades en plantes i distribuïdes per infraestructures hidràuliques per a finalitats agrícoles i ramaderes, per tal de generar energia hidroelèctrica, per a elaborar productes industrials i per a abastir [[../../De la ley natural/Agua|aigua]] de boca. La distribució massiva de l’[[../../De la ley natural/Agua|aigua]] no només ha transformat l’agricultura, sinó també les formes de vida individuals i col·lectives. **«Cossos d’aigua. Encarnacions aquoses de matèria i signes»** examina l’impacte natural i cultural de l’[[../../De la ley natural/Agua|aigua]] en els ecosistemes i en l’imaginari col·lectiu. Els treballs ens parlen de les conseqüències de la sequera, de la privatització de l’[[../../De la ley natural/Agua|aigua]], de la contaminació mediambiental,  de la transformació del sòl i del paisatge, de la configuració urbana, de la simbologia i la cultura populars, de fenòmens meteorològics, de processos biològics, de personalitats jurídiques... Com sosté la filòsofa Astrida Neimanis, l’[[../../De la ley natural/Agua|aigua]] no és una mera «massa», sinó un «cos» que canvia constantment, que connecta a tots els éssers i que encapsula les seves experiències i les seves històries. No som éssers aïllats de l’entorn que instrumentalitzem una aigua que considerem passiva. Som, alhora, encarnacions i constitucions d’[[../../De la ley natural/Agua|aigua]]: hem sorgit de l’aigua, som el resultat de l’aigua i som totalment dependents de l’[[../../De la ley natural/Agua|aigua]]. Hi col·laboren: Museu de l’Aigua de Lleida, MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Morera. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, Museu de Reus, Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya (SPEAV), Biblioteca de Lletres de la Universitat de Lleida, Biblioteca Pública de Lleida, Biblioteca del Seminari Diocesà de Lleida, Arxiu Municipal de Lleida, Arxiu Arqueològic de Lleida, Ateneu Popular de Ponent, Espai Cavallers, Museu de Lleida. Crèdit imatge: Francesc Xavier Parcerisa, _Lleida_, 1839 (fragment). Dibuix litografiat acolorit a ma. Barcelona: Impremta de Joaquim Verdaguer (_Recuerdos y Bellezas de España. Principado de Cataluña_). Fons Sol-Torres / Universitat de Lleida. Cortesia de la Biblioteca de Lletres de la Universitat de Lleida. <button class="center">[Més info](https://www.lapanera.cat/ca/programacio/exposicions/cossos-d2019aigua-encarnacions-aquoses-de-materies-i-signes)</button> ##### Cast [[../../Sequere/Sequere|Sequere]] estará presente a la exposición colectiva «Cuerpos de agua. Encarnaciones acuosas de materias y signos» a [La Panera](https://www.lapanera.cat/ca/programacio/exposicions/cossos-d2019aigua-encarnacions-aquoses-de-materies-i-signes) de Lleida. > [!infobox] ](https://www.lapanera.cat/ca/visita) > **«Cuerpos de agua. Encarnaciones acuosas de materias y signos»** Exposición colectiva a cargo de [[../../About/Christian Alonso|Christian Alonso]]. Espai 0 Centre d’Art La Panera y Dipòsit del Pla de l’Aigua 24 de febrero – 26 de mayo de 2024 > > [LA PANERA](https://www.lapanera.cat/ca/programacio/exposicions/cossos-d2019aigua-encarnacions-aquoses-de-materies-i-signes), Lleida. [Planifica tu visita - La Panera](https://www.lapanera.cat/es/visita?set_language=es) > > > Actividad relacionada: [[2024-03-14 Recorregut pel riu Segre a Lleida|23.03.2024, Recorrido perceptivo por el río Segre]] Participan: Francesc Torres, Grup d’Estudis Horta-Riu de l’Ateneu Popular de Ponent, Àlvar Calvet, Vespe, Carlos Monleón, [[../../Arte/Artistas/Sitesize|Sitesize]] (Elvira Pujol i Joan Vila Puig), Fito Conesa, Anna Dot, Marco Noris, Antonieta Aguiló Pascual, Ramon Casanova, Joaquín Ureña, Taller de Cappont, Francesc Xavier Parcerisa, Ramon Mestre Vidal, Marià Gomà Pujadas, Enric Garsaball, Josep Antoni Ferrer i Bordonaba. <button class="center">[Más info](https://www.lapanera.cat/ca/programacio/exposicions/cossos-d2019aigua-encarnacions-aquoses-de-materies-i-signes)</button> Lleida es un territorio fuertemente marcado por el agua. Sus ecosistemas, sus paisajes y sus habitantes son constantemente configurados y reconfigurados por la fuerza de los ríos, de los acuíferos, de los pantanales, de la nieve y de la niebla. Sobre su provincia se despliegan varias cuencas hidrográficas: la del río Segre, con sus afluentes, la Noguera Pallaresa y la Noguera Ribagorçana, y la del Garona. Las aguas de estos ríos son almacenadas en pantanos, procesadas en plantas y distribuidas por infraestructuras hidráulicas para finalidades agrícolas y ganaderas, para generar energía hidroeléctrica, para elaborar productos industriales y para abastecer agua de boca. La distribución masiva de agua no solo ha transformado la agricultura, sino también las formas de vida individuales y colectivas. «Cuerpos de agua. Encarnaciones acuosas de materias y signos» examina el impacto natural y cultural del agua en los ecosistemas y en el imaginario colectivo. Los trabajos nos hablan de las consecuencias de la sequía, de la privatización del agua, de la contaminación medioambiental, de la transformación del suelo y del paisaje, de la configuración urbana, de la simbología y la cultura populares, de fenómenos meteorológicos, de procesos biológicos, de personalidades jurídicas... Como sostiene la filósofa Astrida Neimanis, el agua no es una mera «masa», sino un «cuerpo» que cambia constantemente, que conecta a todos los seres y que encapsula sus experiencias y sus historias. No somos seres aislados del entorno que instrumentalizamos un agua que consideramos pasiva. Somos, al mismo tiempo, encarnaciones y constituciones de agua: hemos surgido del agua, somos el resultado del agua y somos totalmente dependientes del agua. Colaboran: Museu de l’Aigua de Lleida, MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Morera. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, Museu de Reus, Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya (SPEAV), Biblioteca de Lletres de la Universitat de Lleida, Biblioteca Pública de Lleida, Biblioteca del Seminari Diocesà de Lleida, Arxiu Municipal de Lleida, Arxiu Arqueològic de Lleida, Ateneu Popular de Ponent, Espai Cavallers, Museu de Lleida. Crédito imagen: Francesc Xavier Parcerisa, _Lleida_, 1839 (fragmento). Dibujo litografiado coloreado a mano. Barcelona: Imprenta de Joaquim Verdaguer (_Recuerdos y Bellezas de España. Principado de Cataluña_). Fondo Sol-Torres / Universitat de Lleida. Cortesía de la Biblioteca de Lletres de la Universitat de Lleida. <button class="center">[Más info](https://www.lapanera.cat/es/programacion/exposiciones/cossos-d2019aigua-encarnacions-aquoses-de-materies-i-signes?set_language=es)</button>