> [!languages] [[#Otoño en Envall|esp]] - [[#Autumn in the Vall Fosca|eng]] - [[#Tardor a la Vall Fosca|cat]] # Tardor a la Vall Fosca > [!dateinfo] 08.11.2023 — Noticias sobre el proyecto "[[../../Enllumenant el buit/00. Enllumenant el buit|Enllumenant el buit]]" — [[../News|Todas las news]] > <iframe id='iframe' src='https://lightroom.adobe.com/embed/shares/d0bd5db43ebf4437aedaeedf7249dc05/slideshow?background_color=transparent&color=%23707070' frameborder='0' width="100%" height="450px"></iframe> Des de el refugi Casa Bigodé d'[[../../Enllumenant el buit/03. Envall|03. Envall]] segueixo treballant al projecte [[../../Enllumenant el buit/00. Enllumenant el buit|Enllumenant el buit]], una investigació històrica sobre el poble d'[[../../Enllumenant el buit/03. Envall|03. Envall]] a la [[../../Enllumenant el buit/08. Vall Fosca|Vall Fosca]], deshabitat als anys 60 del segle passat i actualment en procés de repoblació. La investigació culminarà en una instal·lació a l'antiga església romànica del poble, reconvertida en equipament públic. La memòria és identitat. La importància del "petit" està en la seva capacitat de parlar-nos del "gran" i, plantejant-nos una altra manera d'estar al món, ens brinda una clau de lectura per a entendre el present i enlluernar un [[../../De la ley natural/Tiempo/Futuro|futur]] alternatiu a la destrucció neoliberal. Qui som? Què volem recordar? Què volem transmetre? Com organitzar-nos davant la fràgil memòria digital i al fantasma d'una possible amnèsia global? Quin serà el rol del camp en les pròximes dècades? Què volem entregar a les pròximes generacions? <button class="center"> [[../../Enllumenant el buit/00. Enllumenant el buit|Enllumenant el buit (investigació)]] </button> ![[files/arxiu gavín.jpg]] ## Otoño en Envall Desde el refugio Casa Bigodé de [[../../Enllumenant el buit/03. Envall|03. Envall]] sigo trabajando en el proyecto [[../../Enllumenant el buit/00. Enllumenant el buit|Enllumenant el buit]] (alumbrando el vacío), una investigación histórica sobre el pueblo de [[../../Enllumenant el buit/03. Envall|03. Envall]] en la [[../../Enllumenant el buit/08. Vall Fosca|Vall Fosca]], deshabitado en los años '60 y actualmente en proceso de repoblación. La investigación culminará en una instalación en la antigua iglesia románica del pueblo, reconvertida en equipamiento público. ^2ba9b2 La [[../../Memoria, ruinas y derrotas/Memoria|memoria]] es identidad. La importancia del "pequeño" está en su capacidad de hablarnos del "grande" y, planteándonos otra manera de estar en el mundo, nos brinda una clave de lectura para entender el presente y deslumbrar un [[../../De la ley natural/Tiempo/Futuro|futuro]] alternativo a la destrucción neoliberal. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos recordar? ¿Qué queremos transmitir? ¿Cómo organizarnos ante la frágil memoria digital y el fantasma de una posible [[../../Memoria, ruinas y derrotas/Amnesia|amnesia]] global? ¿Cuál será el rol del campo en las próximas décadas? ¿Qué queremos entregar a las próximas generaciones? <button class="center"> [[../../Enllumenant el buit/00. Enllumenant el buit|Enllumenant el buit (investigación)]]</button> ## Autumn in the Vall Fosca From the Casa Bigodé refuge in Envall, I continue working on the project '[[../../Enllumenant el buit/00. Enllumenant el buit|Enllumenant el buit]]' (Illuminating the Void), a historical investigation into the village of [[../../Enllumenant el buit/03. Envall|03. Envall]] in [[../../Enllumenant el buit/08. Vall Fosca|Vall Fosca]]. The village was uninhabited in the '60s and is currently undergoing a repopulation process. The research will culminate in an installation in the old Romanesque church of the village, converted into a public facility. Memory is identity. The significance of the 'small' lies in its ability to tell us about the 'large' and, by proposing another way of being in the world, provides us with a key to understanding the present and envisioning an alternative future to neoliberal destruction. Who are we? What do we want to remember? What do we want to convey? How do we organize ourselves in the face of fragile digital memory and the specter of possible global [[../../Memoria, ruinas y derrotas/Amnesia|amnesia]]? What will be the role of the countryside in the coming decades? What do we want to pass on to the next generations? (Chat GPT translation) #news #enllumenantelbuit #vallfosca #pallars