# Beca Mentoratge 23 - Casa Bigodé > [!datemeta] 01.05.2023 — [[../News|News]] — #news #project #memory ![[files/mentoratge23.jpeg]] El meu projecte "Cartografia de la *memòria*" (primer de una sèrie sobre el tema) va ser seleccionat per a la beca de residència artística "Mentortatge 23" de la [Xarxa d'espais de producció i creació de Catalunya](http://xarxaprod.cat/). La residència serà durant el mes de juny 2023. ^6367d1 Un agraïment a [Xarxa Prod](http://xarxaprod.cat/), al [refugi Casa Bigodé](http://refugi.envallcooperativa.cat), al jurat i a [Nau Côclea](http://naucoclea.com/). > [!infobox] > Més informació: [Mentoratge | Xarxa d'espais de producció i creació de Catalunya](https://xarxaprod.cat/mentoratge/)