> [!languages] [[#CAT]] | [[#ESP]] # La pell de la terra > [!noteinfo] > **2020/2021** — [Marco Noris, visual artist - La pell de la terra (Skins)](https://marconoris.com/la-pell-de-la-terra) #### CAT *"La pell de la terra"* té el seu origen en el viatge que vaig fer des de Barcelona al [[../../About/Centre d'Art i Natura|centre d'art i natura]] de Farrera, al Pallars Sobirà. Aquesta instal·lació està configurada com una mena de retaule posthistòric que substitueix la iconografia cristiana tradicional per una gran pintura abstracta que es refereix als camins, a la terra i a la pedra, destacant així el component sagrat de [[../../Del caminar y del territorio/Caminar/Caminar|caminar]] i de la muntanya. La intervenció, imponent i discreta alhora, posa de manifest l’espiritualitat i la sacralitat del [[../../Docs/Defs/Lloc|lloc]], transformant l’antiga església en un [[../../Docs/Defs/Lloc|lloc]] de culte contemporani, universal, no religiós i aconfessional. #### ESP *"La piel de la tierra"* tiene su origen en el viaje que hice desde Barcelona en el centro de arte y natura de Farrera, en el Pallars Sobirà. Esta instalación está configurada como un tipo de retablo posthistórico que sustituye la iconografía cristiana tradicional por una gran pintura abstracta que se refiere a los caminos, a la tierra y a la piedra, destacando así el componente sagrado de andar y de la montaña. La intervención, imponente y discreta a la vez, pose de manifiesto la espiritualidad y la sacralidad del lugar, transformando la antigua iglesia en un lugar de culto contemporáneo, universal, no religioso y aconfesional. ### Mare de Déu de la Serra ![[../../News/2021/2021-05-15 - La pell de la terra#^f4eeb1]] <iframe src='https://vimeo.com/showcase/10112590/embed' allowfullscreen frameborder='0' style='width:100%;height:350px;'></iframe> ^152898 - El text de Josep Mañà, [[../../Arte/Sobre Marco Noris/Josep Mañà - 2022 - La Pell|La Pell]] - [[../../News/2021/2021-05-15 - La pell de la terra|”La pell de la terra” en la ermita de Mare de Deu de la Serra]] ## Embarrat 2021 ![[files/6d7dbd50-9572-4e0a-a6f2-250a541a746c_rw_1920.jpg]] - [[Dins la pell de la terra]] - [[Jordi Antas - Dins la pell de la terra - Embarrat 2021]] ## Errant 2020 ![[files/Errant2020-Iolanda_Sebé.jpg]] - [[Errant 2020]] - [[«Rodolo placentós pel segle XI»]] ## Links - [Official page - La pell de la terra (Skins)](https://marconoris.com/la-pell-de-la-terra)