> [!languages] [[La Entrega - Acto I|esp]] · [[L'Entrega - Acte I|cat]] · [[La Entrega - Act I|eng]] # L'Entrega - Acte I > [!noteinfo] > 2018/2019· [Marco Noris, visual artist - La Entrega, act I](https://marconoris.com/la-entrega) ### Una recerca artística sobre el territori i el paisatge, sobre el viatge i la cartografia. **Projecte guanyador de la beca _Art i Natura_ 2018, assignada per la Panera (Lleida) i per el [[../../About/Centre d'Art i Natura|Centre d’Art i Natura]] ([[../../Del caminar y del territorio/Territorio/Farrera|Farrera]])** > [!cite] > “Viatjo per a conèixer la meva geografia” (anònim)[^1] La meva percepció del [[../../De la ley natural/Tiempo/Tiempo|temps]] i de l'espai va canviar profundament durant la travessia pirinenca [[../En frontera/En frontera|a la frontera]] hispano-francesa que vaig dur a terme a l'estiu del 2017 durant el desenvolupament del meu projecte _[[../En frontera/En frontera|A la frontera]]_. En aquella ocasió vaig descobrir la força creativa i guaridora del [[../../Del caminar y del territorio/Caminar/Caminar|caminar]] i el seu poder d'alliberament. Als Pirineus vaig aprendre que [[../../Del caminar y del territorio/Caminar/Caminar|caminar]] és entregar-se per a apropiar-se del [[../../De la ley natural/Tiempo/Tiempo|temps]] i de l'espai. És sobre aquest postulat que neix _L’Entrega_, un projecte pensat com a un conjunt d'accions on el [[../../Del caminar y del territorio/Caminar/Caminar|caminar]], entès com a pràctica estètica i creativa, és el motor principal. El títol del projecte remet voluntàriament a la idea de consignació i al mateix temps a la idea d'abnegació, característica comuna a la pràctica artística i al [[../../Del caminar y del territorio/Caminar/Caminar|caminar]]. El treball presentat en aquest dossier és el resultat del primer acte del projecte, dut a terme entre setembre i desembre del 2018 gràcies a la beca “Art i Natura” del centre d'art contemporani _La Panera_ de Lleida, conjuntament al _[[../../About/Centre d'Art i Natura|Centre d’Art i Natura]]_ de [[../../Del caminar y del territorio/Territorio/Farrera|Farrera]] ([[../../Sequere/Hipertext/Lleida|Lleida]]). Aquest primer acte es compon de dues parts principals. La primera, una travessia de 350 km[^2], caminant durant 21 dies des del meu estudi a Barcelona, ​​situat al centre d'art contemporani [[../../About/Piramidón|Piramidón]], fins al _[[../../About/Centre d'Art i Natura|Centre d’Art i Natura]]_ de [[../../Del caminar y del territorio/Territorio/Farrera|Farrera]], un petit poble als Pirineus lleidatans, a 1300 metres d'altura. La ruta es va desenvolupar “unint” sis centres d'art[^3] i creuant 8 comarques, des del nivell del mar fins a la muntanya, aconseguint una altura màxima de 2500 metres[^4]. Durant el viatge em vaig dedicar a fer una espècie d'inventari del territori, recol·lectant material, gravant vídeos i fent fotos (en digital i instantànies), dibuixant paisatges, mapes i rutes, experimentant amb líquids i matèria. Al final de cada dia de camí, l’_entrega_ va ser certificada i segellada pel [[../../Docs/Defs/Lloc|lloc]] triat per a passar la nit (alberg, refugi, casa particular, etc.) en cartilles fetes a mida, inspirades en la Credencial del Pelegrí del Camí de Santiago. Tot aquest material va ser, per tant, l'objecte _entregat_ i al mateix [[../../De la ley natural/Tiempo/Tiempo|temps]] el testimoni de la dedicació de l'artista, del temps per ell dedicat i de l'espai recorregut. La segona part del projecte es va desenvolupar durant la residència al _[[../../About/Centre d'Art i Natura|Centre d’Art i Natura]]_ de [[../../Del caminar y del territorio/Territorio/Farrera|Farrera]], on vaig realitzar la major part del treball basant-me en el material recopilat i produït durant el camí. El suport principal de tota la producció és el paper, preparat en diferents mides entre 50x70 cm i 140x200 cm i doblegats com solen estar els mapes. Part del material el vaig portar amb mi durant el viatge, mapes en blanc per a usar com a quaderns de viatge o quaderns de bitàcola, mentre que el restant el vaig dedicar al treball de residència, aprofundint en la recerca realitzada durant la travessia. El projecte, basat en un fort component experiencial, es caracteritza per un ampli registre estilístic i per la seva vocació experimental. Com en el cas de _“[[../En frontera/En frontera|A la frontera]]”_, el viatge és la fi però també és el mitjà, clau de lectura per a comprendre l'existent i part fonamental del procés creatiu en el qual el _producte artístic_ és un component indispensable. El particular _estat hipnòtic_ induït pel [[../../Del caminar y del territorio/Caminar/Caminar|caminar]] durant llargs períodes de temps va ser per tant el mitjà per a explorar nous territoris geogràfics i emocionals dels quals l'obra d'art és [[../../Del caminar y del territorio/Cartografía/Cartografía|cartografia]], sent al mateix temps, descobriment i trofeu. Gràcies: [[../../Arte/Artistas/Kati Riquelme|Kati Riquelme]], [[../../Arte/Artistas/Andrea Leria|Andrea Leria]], Andrea Barello, Kike Bela i The Good Good, Hugo Vázquez, Joana Cervià i Josep Rubio, Rosa Lendinez, Jordi Martínez-Vilalta, Alicia Calle, Konvent, Miquel Martínez-Vilalta i Anna Motis Berta, Marga Bruna, Javier, María i Nacho Pagonabarraga, Natalia Carminati, [[../../Arte/Artistas/Paula Bruna|Paula Bruna]], Marc Badia i tota la seva família, Claudia Karina Godoy, [[../../About/Carlos Puyol|Carlos Puyol]], Lluís Lobet i el [[../../About/Centre d'Art i Natura|Centre d’Art i Natura]] de [[../../Del caminar y del territorio/Territorio/Farrera|Farrera]], la comunitat sencera de [[../../Del caminar y del territorio/Territorio/Farrera|Farrera]], Antoni Jove i Roser Sanjuan, La Panera, [[../../Arte/Artistas/Jia-ling Hsu|Jia-ling Hsu]], Pau Cata, Sole Pieras, Ivan Franco Fraga, Aida Mestres, Andreu Dengra Carayol i el Centre d’Art Maristany, Sophie Blais, Sarah Goodchild Robb i Can Serrat, CDAN de Huesca, Raül Maigí i el Museu de Montserrat, Josep Estruch i Montserrat Rectoret-Blanch, Mireia C. Saladrigues, [[../../About/Frederic Montornés|Fede Montornes]], David Armengol, Alberto Gil Cásedas, Pilar Parcerisas, [[../../About/William Truini|William Truini]], [[../../Arte/Artistas/Guillermo Pfaff|Guillermo Pfaff]], [[../../Arte/Artistas/Josep Maria Cabané|Josep Maria Cabané]], Sandra Sanseverino, Montse Bonvehi, Club Excursionista de Gràcia, [[../../About/Piramidón|Piramidón]]… **Amb la col·laboració de:** - [La Panera](http://lapanera.cat/) - [CAN – Centre d'Art i Natura de Farrera](http://farreracan.cat/) **Amb el suport de:** - [Can Serrat – International Art Residence](https://canserrat.org/) - [Konvent](https://konventzero.com) - [Inicio - The Good Good](http://www.thegoodgood.org/) --- > [!Links] Related > - [Official page - La Entrega, act I](https://marconoris.com/la-entrega) > - [[L'Entrega I - Territori]] > - [[Joseph Beuys - Manresa Hbf]] > - [[../../Del caminar y del territorio/Territorio/Sort, Fira de Tardor 2018|Sort, Fira de Tardor 2018]] <iframe style="border:none;" width="100%" height="600" src="https://www.are.na/marco-noris/about-walking/embed" title="Walking materials" sandbox="allow-popups allow-scripts allow-same-origin" target="arena"></iframe> [^1]: Frase atribuïda a un “boig” per Marcel Réja en _L’art chez els fous_, París, 1907; citat per Céline Flécheux en “El viatge invisible”, en _L’espessor de la Muntanya_ d'Abraham Poincheval, 2017, Ed. Dies Comptats. Réja va ser citat també per [[../../Docs/People/Walter Benjamin|Walter Benjamin]] en _Paris, capital du XiXe siècle_, París, 2009. [^2]: La ruta es va desenvolupar entre el 25 de setembre i el 15 d'octubre de 2018. [^3]: [[../../About/Piramidón|Piramidón]] (Barcelona), Centre d’Art Maristany (Sant Cugat), Can Serrat (El Bruc), Museu de Montserrat (Montserrat), Konvent (Berga), Centre d’Art i Natura (Farrera, Lleida). [^4]: Pedraforca, 2506 m.