--- aliases: En frontera, A la frontera, On the Border, In frontiera Date: 03/08/2017 Tags: memory, exile, walking, enFrontera, news, projects, la__resta created: 27/02/2023 12:10 updated: 20/03/2023 12:15 --- > [!languages] [[#CAT - A la frontera|CAT]] | [[#ESP - En frontera|ESP]] | [[#ENG - On the Border|ENG]] # En frontera **2017/2018** - [Marco Noris, visual artist - En frontera (On the Border)](https://marconoris.com/on-the-border) ![](../../Docs/Proyectos/En%20frontera/files/_ruta-en-frontera.jpg) ##### CAT - A la frontera El projecte va consistir a recórrer a peu tota la frontera hispà-francesa del municipi de Girona i realitzar una petita peça a oli per cadascun de les 198 mugues[^1] que marquen el confí. No es tracta d'una documentació visual de les mugues (la seva catalogació fotogràfica d'altra banda ja ha estat realitzada), quant d'un enregistrament emocional de l'entorn, segons les condicions geogràfiques i ambientals que es puguin donar. En aquest sentit, les peces no van ser l'objectiu del viatge: l'experiència mateixa és l'objectiu, l'experiència de fer i ser frontera, la introspecció d'un llarg camí en la naturalesa, el viatge i les seves dificultats. Pintar peces com fossin marcadors i [[../../Lab/Caminar/Caminar|caminar]] ajuntant punts al llarg de la frontera, com en equilibri en aquesta línia invisible que divideix en dues el que és un, és fer visible l'invisible, desplegant així un nou escenari de la memòria. - El text de [[Proyecto/Alexandra Laudo - Marco Noris, a la frontera|Alexandra Laudo]] (cat) ^b2ab29 ##### ESP - En frontera El proyecto consistió en recurrir a pie toda la frontera hispano-francesa del municipio de Girona y realizar una pequeña pieza a óleo por cada uno de las 198 mugas[^1] que marcan el confín. No se trató de una documentación visual de las mugas (su catalogación fotográfica por otra parte ya ha sido realizada), cuanto de una grabación emocional del entorno, según las condiciones geográficas y ambientales que se hayan dado. En este sentido, las piezas no han sido el objetivo del viaje: la experiencia misma es el objetivo, la experiencia de hacer y ser frontera, la introspección de un largo camino en la naturaleza, el viaje y sus dificultades. Pintar piezas como fuesen marcadores y [[../../Lab/Caminar/Caminar|caminar]] juntando puntos a lo largo de la frontera, como en equilibrio en esa linea invisible que divide en dos lo que es uno, es hacer visible lo invisible, desplegando así un nuevo escenario de la memoria. - El texto de [[Proyecto/Alexandra Laudo - Marco Noris, en frontera|Alexandra Laudo]] (esp) ^esp ![[../../Docs/Proyectos/En frontera/Anna Adell sobre En frontera#^bb7243]] <span class="caption">[[../../About/Anna Adell|Anna Adell]] en [[../../Docs/Proyectos/En frontera/Anna Adell sobre En frontera|De paseo por los limbos]] (pp. 117-120). Wunderkammer. (2022) [https://www.wunderkammer.es/libros/de-paseo-por-los-limbos-anna-adell/](https://www.wunderkammer.es/libros/de-paseo-por-los-limbos-anna-adell/) </span> ##### ENG - On the Border Over these past four years I have been working with the [[../../Lab/Paisaje/Paisaje|landscape]] as a stage and as a border, but always from the comfort and distance of the studio. The need for direct experience, to put myself out there and confront the real without any filters, is what led me to undertake “On the Border”. The project involved walking the entire Spanish-French border in the county of Girona and making a small oil painting at each of the 198 milestones that mark the limit between the two countries. During the 25 days of journey, I crossed the Pyrenees from 2900 meters up to the sea level. The final result was 212 artworks: 82 oil paintings, 9 mixed techniques and 121 drawings, all 12x17 cm, postcard size. It wasn't a visual documentation of the milestones (which have already been photographically catalogued), but rather an emotional recording of the environment, according to whatever the geographical and environmental conditions may be. For this reason, the extreme connection with the environment and the present moment that open-air painting permits is fundamental to allowing the project to acquire a strong experiential value. In this sense, the pieces wasn't the objective of the journey: the experience itself was the goal, the experience of making and being the border, the introspection of a long walk in nature, the journey and its difficulties. To paint pieces as if they were markers and to walk joining together points along the the border, as though balancing on that invisible line that divides in two what is one, is to make visible the invisible and thus open up a new setting for memory. (Translation by William Truini) - [[Proyecto/BCNPR18_MarcoNoris_Fullsala_AAFF_ENG.pdf|Alexandra Laudo]]'s text (eng) ![[files/enfronteraborn.jpeg]] <span class="caption"> En frontera, instalación en [El Born CCM](https://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/cicles/un-altre-fi-la-resta/), "[[../../Docs/News/2022-10-05 - Un altre fi. La Resta|Un altre fi. La resta]]", 2022</span> ## Links - [Marco Noris, visual artist - En frontera (On the Border)](https://marconoris.com/on-the-border) - [[Topònims de frontera|Topònims de frontera]] - Totes les mugues de la frontera hispà-francesa: [ESFR bordermarkers all waypoints | Gaia GPS](https://www.gaiagps.com/datasummary/folder/a9a46d65-a425-4d68-b868-f5c0f44c2698/?layer=GaiaTopoRasterMeters) - Catàleg de mugues del tram català: [Mojones de los Pirineos en la frontera hispanofrancesa (Girona)](https://mojonesdelospirineos.com) - Totes les mugues: [The bordermarkers of the Pyrenees](http://www.grpdesbf.nl) - [Muga](../../Docs/Proyectos/En%20frontera/Muga.md) - [[../../Docs/Proyectos/En frontera/A la frontera - El libro|La publicació]] - [[../../Lab/Excursionisme i antifranquisme/Excursionisme i antifranquisme|Excursionisme i antifranquisme]] ## Materials <iframe style="border:none;" width="100%" height="900" src="https://www.are.na/marco-noris/en-frontera/embed" title="En frontera channel" sandbox="allow-popups allow-scripts allow-same-origin" target="arena"></iframe> #enFrontera [^1]: [[../../Docs/Proyectos/En frontera/Muga|Muga]] es una palabra de origen euskera que es sinónimo de hito y mojón (castellano) y fita (en catalán). [[../../Docs/Proyectos/En frontera/Muga|Aquí]] un texto escrito por Josep Estruch para "En frontera" sobre la etimología de la palabra.