> [!languages] [[#CAT - A la frontera|CAT]] | [[#ESP - En frontera|ESP]] | [[#ENG - On the Border|ENG]] | [[Docs/In frontiera — Presentazione|ITA]] # En frontera > [!noteinfo] **2017/2018** - [Marco Noris, visual artist - En frontera (On the Border)](https://marconoris.com/on-the-border) ![](files/_ruta-en-frontera.jpg) ## CAT - A la frontera **A la frontera – 18 d'agost 2017 / 11 de setembre de 2017 / 300 km, 25 dies, 198 mugues, 209 obres — Projecte produït per La Capella / Barcelona Producció** El projecte va consistir a recórrer a [[../../Docs/Defs/Pies|peu]] tota la frontera hispà-francesa del municipi de Girona i realitzar una petita peça a oli per cadascun de les 198 mugues[^1] que marquen el confí. No es tracta d'una documentació visual de les mugues (la seva catalogació fotogràfica d'altra banda ja ha estat realitzada), quant d'un enregistrament emocional de l'entorn, segons les condicions geogràfiques i ambientals que es puguin donar. En aquest sentit, les peces no van ser l'objectiu del viatge: l'experiència mateixa és l'objectiu, l'experiència de fer i ser frontera, la introspecció d'un llarg camí en la naturalesa, el viatge i les seves dificultats. Pintar peces com fossin marcadors i [[../../Del caminar y del territorio/Caminar/Caminar|caminar]] ajuntant punts al llarg de la frontera, com en equilibri en aquesta línia invisible que divideix en dues el que és un, és fer visible l'invisible, desplegant així un nou escenari de la memòria. - [[Docs/A la frontera — Presentació|A la frontera — Presentació]] (2017) - El text de [[Docs/Alexandra Laudo - Marco Noris, a la frontera|Alexandra Laudo]] (cat) ^b2ab29 - [[Docs/Jordi Font Agulló, A la frontera - MuME#A la frontera|Jordi Font Agulló, A la frontera]] - [[../../Arte/Sobre Marco Noris/Anna Adell - 2022 - Sobre En frontera (De paseo por los limbos)|Anna Adell sobre A la frontera]] en [[../../Lecturas/Anna Adell, De paseo por los limbos|De paseo por los limbos]] - [[../../Memoria, ruinas y derrotas/Excursionisme i antifranquisme/Marco Noris en "Un altre fi. La resta"|A la frontera en "Un altre fi. La resta"]] - [[A la frontera - El libro|La publicació]] - [[En frontera - Portapinturas]] - [[Topònims de frontera]] ## ESP - En frontera **En frontera – 18 de agosto 2017 / 11 de septiembre de 2017 / 300 km, 25 días, 198 mugas, 209 obras — Proyecto producido por La Capella / Barcelona Producció** En el verano del 2017 Noris recurrió caminando los 300 km de la frontera hispano-francesa de la provincia de Girona por la cual pasaron los principales caminos del [[../../../Memoria, ruinas y derrotas/Exilio/Exilio|exilio]] republicano. Durante el recorrido, el artista pintó una obra en correspondencia de cada uno de las 198 mugas[^2] que marcan el confín. [[../../Del caminar y del territorio/Caminar/Caminar|Caminar]] y pintar uniendo puntos a lo largo de la frontera, como en equilibrio en esa linea invisible que divide en dos lo que es uno, haciendo visible lo invisible y desplegando así un nuevo escenario de la [[../../Memoria, ruinas y derrotas/Memoria|memoria]]. - [[Docs/En Frontera — Presentación|En Frontera — Presentación]] (2017) - El texto de [[Docs/Alexandra Laudo - Marco Noris, en frontera|Alexandra Laudo]] (esp) ^esp - [[Docs/Jordi Font Agulló, A la frontera - MuME#En frontera|Jordi Font Agulló, En frontera]] - [[../../Arte/Sobre Marco Noris/Anna Adell - 2022 - Sobre En frontera (De paseo por los limbos)|Anna Adell - 2022 - Sobre En frontera (De paseo por los limbos)]] en [[../../Lecturas/Anna Adell, De paseo por los limbos|De paseo por los limbos]] - [[../../Memoria, ruinas y derrotas/Excursionisme i antifranquisme/Marco Noris en "Un altre fi. La resta"|En frontera en "Un altre fi. La resta"]] - [[A la frontera - El libro]] - [[En frontera - Portapinturas]] - [[Topònims de frontera]] ![[../../Arte/Sobre Marco Noris/Anna Adell - 2022 - Sobre En frontera (De paseo por los limbos)#^bb7243]] <span class="caption">[[../../About/Anna Adell|Anna Adell]] en [[../../Arte/Sobre Marco Noris/Anna Adell - 2022 - Sobre En frontera (De paseo por los limbos)|De paseo por los limbos]] (pp. 117-120). Wunderkammer. (2022) [https://www.wunderkammer.es/libros/de-paseo-por-los-limbos-anna-adell/](https://www.wunderkammer.es/libros/de-paseo-por-los-limbos-anna-adell/) </span> ## ENG - On the Border **On the border – August 18, 2017 / September 11, 2017 / 300 km, 25 days, 198 border stones, 209 artworks — Project produced by La Capella / Barcelona Producció** In the summer of 2017, Noris walked the 300 km of the Spanish-French border in the province of Girona, through which the principal routes of the republican exile ran. During the walk, the artist painted a work corresponding to each of the 198 milestones that mark the border. To walk and paint, joining together points along the border, as though balancing on that invisible line that divides in two that which is one, making visible what is invisible and opening up in this way a new stage for memory. - [[Docs/On the Border — Presentation|On the Border — Presentation]] - [[Docs/Alexandra Laudo - Marco Noris, on the Border|Alexandra Laudo - Marco Noris, on the Border]] - [[Docs/Jordi Font Agulló, A la frontera - MuME#On the Border|Jordi Font Agulló, On the Border]] - [[../../Arte/Sobre Marco Noris/Anna Adell - 2022 - Sobre En frontera (De paseo por los limbos)|Anna Adell - 2022 - Sobre En frontera (De paseo por los limbos)]] en [[../../Lecturas/Anna Adell, De paseo por los limbos|De paseo por los limbos]] (esp) - [[../../Memoria, ruinas y derrotas/Excursionisme i antifranquisme/Marco Noris en "Un altre fi. La resta"|En frontera en "Un altre fi. La resta"]] (esp) - [[A la frontera - El libro|The book]] - [[Topònims de frontera|Border toponyms]] ![[files/enfronteraborn.jpeg]] <span class="caption"> En frontera, instalación en [El Born CCM](https://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/cicles/un-altre-fi-la-resta/), "[[../../Memoria, ruinas y derrotas/Un altre fi. LA RESTA - El Born CCM|Un altre fi. La resta]]", 2022</span> ## Links - [Marco Noris, visual artist - En frontera (On the Border)](https://marconoris.com/on-the-border) - [[Topònims de frontera|Topònims de frontera]] - Totes les mugues de la frontera hispà-francesa: [ESFR bordermarkers all waypoints | Gaia GPS](https://www.gaiagps.com/datasummary/folder/a9a46d65-a425-4d68-b868-f5c0f44c2698/?layer=GaiaTopoRasterMeters) - Catàleg de mugues del tram català: [Mojones de los Pirineos en la frontera hispanofrancesa (Girona)](https://mojonesdelospirineos.com) - Totes les mugues: [The bordermarkers of the Pyrenees](http://www.grpdesbf.nl) - [Muga](Docs/Muga.md) - [[Docs/Referencias a "En frontera"|Referencias de prensa]] - [[../../Memoria, ruinas y derrotas/Excursionisme i antifranquisme/Excursionisme i antifranquisme|Excursionisme i antifranquisme]] - [[../../Memoria, ruinas y derrotas/Exilio/Camins de l’exili (1936-1939)|Camins de l’exili (1936-1939)]] ## Credits **Project and production:** [[../../../About/Marco Noris|Marco Noris]] **Planning:** Amaranta Amati and [[../../About/Marco Noris|Marco Noris]] **Logistical support and mountain guide:** Amaranta Amati **Tutoring:** [[../../../About/Alexandra Laudo|Alexandra Laudo]] **3D print:** Patricio Rivera **Walkers:** [[../../../Arte/Artistas/Paula Bruna|Paula Bruna]], Natalia Carminati, Núria Casas, Joana Cervià, [[../../Arte/Artistas/Albert Coma Bau|Albert Coma]], Claudia Godoy, [[../../../About/Alexandra Laudo|Alexandra Laudo]], Jordi Martinez-Vilalta, Josep Rubio, Miquel Serrano, [[../../../About/William Truini|William Truini]] **Backups and transportation:** Kike Bela, Joana Cervià, Josep Rubio, Marc Ferrer-Dalmau and Alex Nogueras, [[../../../About/Roberto Noris|Roberto Noris]] and Ana Lorente **Special thanks to** Amaranta Amati, [[../../../About/Alexandra Laudo|Alexandra Laudo]] and the entire jury of Barcelona Producció; to Roberto and Ana, Joana Cervià and Josep Rubio, Kike Bela, Patricio Rivera, Alex Nogueras and Marc Ferrer-Dalmau, Cayetano Martínez. **Thanks also to** Josep Estruch and Montserrat Rectoret Blanch, Rebeca Arquero, [[../../Arte/Artistas/Clara Garí|Clara Garí]] and El Gran Tour, Marc Badia, Xavier Aguilò, Jordi Martinez-Vilalta, Claudia Godoy, Natalia Carminati, [[../../../About/William Truini|William Truini]], Nuria Casas, [[../../../Arte/Artistas/Paula Bruna|Paula Bruna]], [[../../Arte/Artistas/Albert Coma Bau|Albert Coma]], Ferrán Latorre, Carmen Sánchez, [[../../../Arte/Artistas/Pere Llobera|Pere Llobera]], Miquel Serrano and Jordi Font del [MUME](http://www.museuexili.cat/), Zuriñe Etxebarria, Jordi Pi and the [Club Excursionista de Gràcia](http://cegracia.cat/), [La Capella](http://lacapella.bcn.cat/), [[../../../About/Hangar|Hangar.org]], [[../../../About/Piramidón|Piramidón]]. **In collaboration with / en colaboración con:** Museu Memorial de l'Exili [Museu Memorial de l'Exili](https://www.museuexili.cat/ca/) y [Mojones de los Pirineos en la frontera hispanofrancesa (Girona)](https://mojonesdelospirineos.com/) **Project produced with the support of [BCN Producció’17. La Capella, Institute of Culture of Barcelona](https://www.lacapella.barcelona/ca)** ## Materials <iframe style="border:none;" width="100%" height="900" src="https://www.are.na/marco-noris/en-frontera/embed" title="En frontera channel" sandbox="allow-popups allow-scripts allow-same-origin" target="arena"></iframe> #enFrontera [^1]: [[Docs/Muga|Muga]] és una paraula d'origen basc que és sinònim de fita. [[Docs/Muga|Aquí]] un text escrit per Josep Estruch per a "En frontera" sobre l'etimologia de la paraula. [^2]: [[Docs/Muga|Muga]] es una palabra de origen euskera que es sinónimo de hito y mojón. [[Docs/Muga|Aquí]] un texto escrito por Josep Estruch para "En frontera" sobre la etimología de la palabra.